Zamknij okno

Wymiana lub modernizacja istniejących instalacji kotłowych

Jak wynika z badań, małosprawne kotły na paliwa stałe starej konstrukcji w głównej mierze odpowiadają za niską emisję w Polsce. Jednym ze sposobów jest modernizacja, wymiana a także odpowiednia eksploatacja starych instalacji kotłowych.   Sugeruje się: Wymianę urządzeń na nowoczesne, spełniające najnowsze normy dotyczące sprawności i emisji zanieczyszczeń, np. na ekologiczne automatyczne kotły węglo
Data dodania : 2014-01-28 21:33:11

Spalanie odpowiednich paliw

Jakość spalanych paliw bezpośrednio wpływa na emisję zanieczyszczeń do atmosfery.   W tym przypadku powinno się: Kupować paliwa z pewnych źródeł pochodzenia; Nie sugerować się ceną paliwa (węgla), ale jego składem i wartością opałową, które mają wpływ nie tylko na ilość wytwarzanego z paliwa ciepła, ale również na emisję zanieczyszczeń - należy spalać węgle z niską zawart
Data dodania : 2014-01-28 21:34:53

Ograniczenie zużycia paliwa

Mniejsze zużycie paliwa przekłada się na niższą emisję zanieczyszczeń z procesów spalania. W tym wypadku sugeruje się: Przeprowadzenie przedsięwzięć modernizacyjnych budynku, takich jak ocieplenia, wymiana i uszczelnianie okien; mniejsze zapotrzebowanie na ciepło to mniej spalonego paliwa; Wspomaganie ogrzewania ciepłej wody użytkowej przez instalacje wykorzystujące OZE, takie jak np. kolektory słoneczne, pompy cie
Data dodania : 2014-01-28 21:35:16

Co emitujemy podczas spalania?

W zależnosci od rodzaju spalonego paliwa, czy odpadu zmienia się skład emisji zanieczyszczeń. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zanieczyszczenia emitowane podczas spalania wybranych paliw w danej instalacji. Kocioł gazowy Paliwo: GAZ ZIEMNY Ciepło wyprodukowane podczas spalenia 1 m
Data dodania : 2014-01-28 21:35:37

Działanie zanieczyszczeń na organizm człowieka i środowisko

Spalanie paliw zawsze powoduje emisję pewnej ilości zanieczyszczeń do atmosfery. Zanieczyszczenia te są w mniejszym lub większym stopniu toksyczne dla organizmów żywych i mogą dostawać się do organizmu nie tylko przez układ oddechowy, ale także przez skórę i układ pokarmowy podczas spożywania skażonego pożywienia.
Data dodania : 2014-01-28 21:36:24

Co MOŻEMY spalać ?

W kotłowniach domowych na paliwa stałe MOŻNA spalać wyłącznie paliwa przeznaczone do danego rodzaju kotła, kominka czy pieca, czyli: Węgiel różnego sortu Gaz Olej opałowy Drewno, biomasę Pelety z biomasy Brykiety z biomasy Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 21 kwietnia 2006 roku, MOŻNA spalać grupy wybranych odpadów, takich jak:
Data dodania : 2014-02-10 11:04:42

Czym jest niska emisja?

Zjawisko niskiej emisji polega na zanieczyszczaniu atmosfery przez pyły i gazy powstałe w wyniku spalania paliw, głównie węgla, w przestarzałych i niesprawnych domowych piecach i kotłach grzewczych, a także spalania złej jakości węgla oraz śmieci. Zjawisko niskiej emisji jest stosunkowo łatwe do zaobserwowania. Zwykle w okresie jesienno-zimowym z kominów budynków, które ogrzewane są piecami i kotłami węglowymi, wydobywa się czarny dym.
Data dodania : 2014-01-28 21:37:19

Skąd bierze się niska emisja?

Istnieje wiele przyczyn powstawania zjawiska niskiej emisji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.   Nieodpowiednie spalanie węgla Do spalenia jakiegokolwiek paliwa potrzebny jest tlen, który występuje w powietrzu atmosferycznym. W przypadku węgla konieczna jest pewna minimalna ilość tlenu, a tym samym powietrza, która zapewni prawidłowe jego spalanie.  Czasami, z r&
Data dodania : 2014-01-28 21:37:40

Niska emisja w Polsce i Europie

Polska jest krajem, w którym produkcja energii elektrycznej oraz ciepła w większości oparta jest o spalanie węgla. W przypadku małych kotłów domowych, służących do ogrzewania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym, ponad 70 proc. budynków wykorzystuje kotły i piece węglowe. Rocznie w Polsce spala się w nich około 8,6 mln ton węgla i 3,9 mln ton miału węglowego. Niestety, w większości k
Data dodania : 2014-01-28 21:38:10

Śmieci mogą być OZE

Skandynawowie spalają tyle śmieci w profesjonalnych instalacjach, że muszą je importować. W Europie północnej odpady to paliwo proekologiczne. Wytwarza się z nich prąd i ciepło. Polska też zaczyna zmierzać w tym kierunku.
Data dodania : 2014-03-06 11:24:30

Niska - wysoka emisja

Jednym z bardzo znanych sformułowań używanych w kontekście jakości powietrza atmosferycznego jest niska emisja. Dla osób nie znających tematu określenie "niska" może być mylące, bo nie chodzi w nim o wskazanie, że jest ona niska co do ilo
Data dodania : 2014-03-06 10:54:57

Niska emisja - pełzająca śmierć

Snuje się dzień za dniem przez polskie miasta, wsie i miasteczka. Im piękniejsza, bezwietrzna pogoda, tym dla niej lepiej. Niska emisja. Pełzająca, słabo widoczna śmierć.
Data dodania : 2014-03-06 11:13:29

Czego NIE WOLNO spalać?

Uwzględniając powyższe wyjątki, w kotłach domowych NIE WOLNO spalać: Polietylenu i politereftalanu etylenu (np. plastikowych opakowań i butelek); Gumy i odpadów gumowych (opony, uszczelki); Tekstyliów (tkaniny, dzianiny); Odpadów skórzanych (obuwie, ubrania); PCV, PP (elementy kanalizacyjne, wodociągowe i inne z PCV i PP
Data dodania : 2014-02-10 11:05:55

Niskoemisyjna Polska za… 40 lat

Jaki będzie nasz kraj za dwa pokolenia? Źle postawione pytanie. Właściwie jest pytać: jaka musi być Polska w perspektywie kilku dziesiątek lat? Odpowiedź – u jej podstaw musi znaleźć się gospodarka pochłaniająca mniej energii i emitująca do atmos
Data dodania : 2014-03-06 11:52:54

Dofinansują spalarnie i elektrociepłownie

Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) zasypywane są wnioskami o dofinansowanie inwestycji w spalarnie i elektrociepłownie. Chcą one w ten sposób dostosować zakłady do zaostrzających się za dwa lata przepisów środowiskowych. – Widać pewne obszary koncentracji zainteresowania wśród składających projekty do PIR. Jednym z takich tematów są spalarnie i elektrociepłownie, co wiąże się z nadchodzącymi 1 stycznia 2016 roku re
Data dodania : 2014-03-06 10:15:36

Podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej

W części miast istnieje możliwość podłączenia domowego układu centralnego ogrzewania do miejskiej sieci ciepłowniczej. Takie rozwiązanie niesie ze sobą szereg korzyści, w tym: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń związane z regularną kontrolą dużych kotłów ciepłowniczych i dotyczących ich ograniczeń emisyjnych; Polepszenie jakości powietrza w pobliżu osiedli mieszkalnych; Brak konieczności nadzoru
Data dodania : 2014-02-11 22:03:34

Programy i akcje społeczne, które mogą być prowadzone przez miasta i gminy

Realizacja „Programu ograniczania niskiej emisji”, umożliwiającego dofinansowanie modernizacji niskosprawnych instalacji grzewczych, np. przez WFOŚiGW; Opracowanie programu termomodernizacji budynków zgodnie z ustawą „O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych”; Program szkoleń, spotkań oraz informacje umieszczane na stronach urzędów miast i gmin na temat możliwości zmniejszenia emisji substancji szkodl
Data dodania : 2014-02-11 22:04:18

Niska emisja regulowana prawem

          W Polsce produkcja energii w skali przemysłowej oparta jest o odpowiednie prawo. Dzięki temu emisja pyłów, np. przez zakłady produkcyjne, jest mniejsza. Źródła o mocy poniżej 50 MW czekają na odpowiednie uregulowania prawne, bo niska emisja to poważny, nie tylko polski, problem. Odpowiednie prawo  ma zdyscyplinować użytkowników tych źródeł do zwiększenia sprawności energetycznej sto
Data dodania : 2014-04-02 10:03:42

Gaz zamiast węgla

Polska jest na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem czystości powietrza. Musimy wprowadzić alternatywne źródła energii. Od tej drogi nie ma odwrotu. Komisja Europejska czuwa.
Data dodania : 2014-03-06 12:33:08

Technologia w walce z niską emisją

Chęci, pomysły i zaangażowanie leżą zawsze po stronie człowieka, ale to za mało, aby wygrać z niską emisją. Na szczęście, w tej walce mamy do dyspozycji również technologie, które nie tylko pomogą nam zadbać o nasze zdrowie i środowisko, ale także domowy budżet.  
Data dodania : 2014-04-02 11:06:25

Niska emisja - co wdychamy paląc śmieci

Oddychanie jest najprostszą, najbardziej naturalną dla człowieka, czynnością. Niestety, jakość powietrza, którym oddychamy w Polsce często odbiega od norm, a i z pięknem natury niewiele ma wspólnego. Choroby serca, układu oddechowego, astma czy rak płuc – to tylko niektóre z zagrożeń, jakie niesie ze sobą niska emisja. Dlaczego?
Data dodania : 2014-04-02 11:12:10

Najnowocześniejszy biurowiec pasywny na Ślasku

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach otworzył najnowocześniejszy biurowiec na Śląsku i jeden z najnowocześniejszych w Polsce. Jest naprawdę wyjątkowy. Czy właśnie tak będziemy budować w przyszłości?
Data dodania : 2014-05-08 13:50:31

Racjonalne wykorzystanie energii w Bielsku-Białej

To już nie tylko program ograniczenia niskiej emisji, ale raczej kompleksowego zarządzania energią. Cel: likwidacja smogu i zanieczyszczeń powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i ograniczenie emisji szkodliwych spalin. Takie podejście do tematu przynosi wyjątkowo dobre efekty.
Data dodania : 2014-05-08 14:01:17

Niska emisja - co to takiego?

Coraz więcej mówi się o problemie niskiej emisji, smogu i zanieczyszczeniu powietrza... Dlaczego zjawisko jest niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia? Skąd bierze się problem i jak z nim walczyć? Jak się okazuje - wszystko zależy od nas, bo źródł
Data dodania : 2014-05-08 13:57:41

Niełatwa walka z niską emisją

Są programy walki z niską emisją, są dotacje do wymiany starych kotłów na nowe, są akcje edukacyjne, a problem pozostał. Niestety, nawet programy uznawane za wzorcowe nie przynoszą oczekiwanych efektów. Jak wyglądała ta nierówna walka z zanieczyszczeniami w Tychach i Rudzie Śląskiej?
Data dodania : 2014-05-08 14:03:01

Pasywne i niskoemisyjne Słomniki

W Słomnikach buduje się pasywnie. Pierwsza w Polsce hala sportowa w standardzie pasywnym, sala gimnastyczna, przedszkole publiczne oraz ośrodek zdrowia. Minimalne zapotrzebowanie na energię gwarantuje oszczędności i ograniczenie niskiej emisji. Jak oni to robią?
Data dodania : 2014-05-08 14:04:48

Kraków - pozwól mi oddychać

Walkę ze smogiem w Krakowie prowadzi się... śpiewająco. Piosenka i teledysk "Pozwól mi oddychać" to nietypowa akcja edukacyjna w Krakowie. Walka ze smogiem i niską emisją w zupełnie nowym wymiarze.
Data dodania : 2014-05-08 14:06:12

Węgiel - przyczyna niskiej emisji i całego zła?

Czy walka z niską emisją to walka z węglem? I tak, i nie. To walka ze złymi instalacjami, w których spala się najgorsze rodzaje węgla, czyli muły i miały węglowe, a nie walka z węglem w ciepłownictwie. Mimo wszystko decyzje jakie zapadły w Krakowie - bud
Data dodania : 2014-05-08 14:07:53

Kraków: zakaz palenia węglem. Restrykcyjne prawo.

Kraków jako pierwsze miasto w Polsce wprowadził zakaz ogrzewania mieszkań węglem. Do 2018 roku trzeba zlikwidować stare kotły węglowe. Dlaczego wprowadzono tak restrykcyjne prawo? Jak rozwiązania oceniają eksperci? I wreszcie, czy w ten sposób Kraków wygra z niską emisją i wszechobecnym smogiem
Data dodania : 2014-05-08 14:29:04

Kolektory na każdym dachu, czyli program solarny

Program solarny finansowany z funduszu szwajcarskiego jest wart niemal 70 mln złotych. W Niepołomicach, Skawinie, Wieliczce i Mchowie kolektory będę widoczne na co czwartym dachu. W ramach projektu powstanie 4,5 tysiąca instalacji. W ten sposób gminy stawiają na odnawialne źródła energii i walczą z nis
Data dodania : 2014-05-08 14:31:40

Osiedle jak nowe. Niska emisja? Częstochowa mówi NIE.

W Częstochowie zmodernizowano całe osiedle Dźbów, ocieplając domy i wymieniając wszystkie źródła ciepła - ponad 600 kotłów węglowych. Ograniczono zanieczyszczenie
Data dodania : 2014-05-08 14:35:39