Wyjaśniamy co to jest konkurs „Dziękuję, nie truję”


Konkurs „Dziękuję, nie truję” to inicjatywa mająca na celu zapobieganie paleniu tytoniu. Ma ona na celu wywołanie świadomości społecznej – nie tylko wśród palaczy, ale także kierowany jest do osób, które nigdy nie widziały skutków używania nikotyny. Cel? Inspirowanie Polaków do zdrowego stylu życia.

Idea tego konkursu powstała w 2020 roku z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego Walki z Paleniem Tytoniu, lekarzy i specjalistów HFPCI. Wraz ze startem tego przedsięwzięcia stało się jasne, że ma ono wrażliwy charakter i to on określa szczególną wizję ich działań. Uczestnicy mogą brać udział poprzez recenzowanie lekcji edukacyjnych dotyczących zdrowia i skutków palenia tytoniu. Mają oni możliwość dostarczenia krytycznych uwag na temat jakości i skuteczności materiału edukacyjnego.

Konkurs składa się z trzech etapów: rekrutacji, oceny oraz selekcji pracy uczestników. Najważniejsza częścią konkursu jest wymiana cennych opinii pomiędzy ekspertami branżowymi a uczestnikami. Po weryfikacji nawet najdrobniejszych szczegółów i interakcji, prace uczestników są oceniane poprzez system punktacji przyznawanych przez komitet oceniający. Laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.

Ogólnie rzecz biorąc, „Dziękujemy, nie trujemy” ma za zadanie wprowadzanie zmian w myśleniu aktywnych palaczy i pozbawienie społeczeństwa negatywnych skutków palenia tytoniu. Mogą tu odbyć się cenne dyskusje pozbawione lansowania lub potencjalnego wprowadzania szeroko pojmowanej propagandy wobec tych, którzy wciąż palą!. Poprzez edukację i publiczną koalicję miast oferujemy rodzinom możliwość spokojnego życia bez toksyn i chorób powodowanych przez smog tytoniowy.

Dziękuję, nie truję to tytuł konkursu adresowany do młodzieży w wieku od 11-18 lat, który ma na celu promowanie wśród nich świadomego używania alkoholu i odpowiedzialnego stylu życia. Celem konkursu jest edukacja, a także skłonienie młodzieży do szczerego rozmawiania o alkoholu oraz pokazanie jego negatywnego wpływu na człowieka.

Organizatorami konkursu są Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Polska Organizacja Turystyczna, a od 2016 roku honorowym patronem jest Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki. Ogólnopolski finał konkursu odbywa się pod auspicjami marszałka Senatu RP.

Konkurs skierowany jest do młodych ludzi, którzy biorą udział w działaniach prozdrowotnych i rozwojowych na swoim terenie – poprzez organizację dyskusji zaangażowanych grup społecznych, prelekcji profilaktycznych, warsztatów edukacyjnych oraz innych działań proprezdrowotnych. Uczestnicy mają za zadanie stworzyć scenariusze spotów informacyjnych na temat profilaktyki uzależnień, a powstałe filmy mogą być prezentowane na naszych stronach internetowych oraz w telewizji.

Konkurs jest również okazją do spotkania się z ekspertami z branży – pedagogami czy terapeutami uzależnień – oraz poznania skutecznych metod prowadzenia profilaktyki uzależnień. Uczestnicy konkursu biorą również udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji publicznych oraz Sekretarza Stanu ds. Rodzinnej Polityki Społecznej.

Konkurs Dziękuję, nie truję ma być okazją do edukacji młodych ludzi na temat świadomego i odpowiedzialnego stylu życia. Jego celem jest również skłonienie młodzieży do otwartego dialogu dotyczącego postrzegania alkoholu i uczenie ich umiejętności podejmowania szanownych decyzji oraz profesjonalnego radzenia sobie ze stresem i stresującymi sytuacjami.

Wielu ludzi w Polsce wciąż używa nikotynowych produktów, takich jak papierosy, zioła tytoniu i cygara. Dlatego, aby zachęcić Polaków, by odmawiali tych nikotynowych produktów, Fundacja Ekspert dla Zdrowia przeprowadza akcję pod hasłem „Dziękuję, nie truję”.

Głównym celem konkursu „Dziękuję, Nie Truję” jest promowanie zdrowego stylu życia i ograniczenie palenia tytoniu poprzez edukację i aktywizację społeczną. Poprzez ten konkurs chcą pokazać sobie i innym, że można sprzeciwić się pochopnemu akceptowaniu tytoniowych produktów w społeczeństwie poprzez prosty gest – prośba o odmowę.

Aby móc wziąć udział w konkursie „Dziękuję, nie truję”, osoba musi posiadać aparat fotograficzny lub smartfona i chcieć w ciekawy sposób opowiedzieć swoją historię sprzeciwu przed paleniem tytoniu, poprzez profesjonalną fotografię na temat „odmawiania nikotynowym produktom”.

Uczestnicy konkursu biora zdjecia i opisuj ta historię on-line na portalu społecznościowym Facebook i Instagram polegajac na hasztag #niepalimycieszymysiezyciem bez tytoniu. Nagrodzone fotografie sa publikowane na oficjalnej stronie internetowej KFF (Kampania Fundacji Eksperta dla Zdrowia), a także udostepniane przez sponsora – firma Philip Morris Poland..

Wyłoniono dwunastu laureatów konkursu o nowoczesne cyfrowe urzadzenia. Kampania obejmuje nagrody pieniężne oraz szeroko rozbudowan program edukacyjny oraz promujacy zdrowy styl życia wśród polskich młodzieży, skoncentrowany na odmawianiu nikotynowym produktom.

Jest to inicjatywa bardzo potrzebna naszych czasach i być może jeśli bardziej doceni si? jej walor, to pozytywne efekty tego programu bbędą widoczne dla nasze społeczeństwa na dlugie lata. Jeśli taki konkurs jest skierowany do nas – polskich młodych – to warto posłuchać i po prostu powiedzieć: „Dziekuje ale niestety nie truj”!